số mơ lô đề

Thông tin truyện

số mơ lô đề - Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

số mơ lô đề - Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.8/10từ8lượt
Kiếm tu vạn năm chuyên trị Pháp tu công x bệnh kiều Pháp tu thụ.

Đường Tam Dương của Kiếm Tu Đại Lục bất cẩn mà xuyên qua, biến thành một quả trứng yêu thú, tới khi phá vỏ gặp được vị chủ nhân nhìn thì vô cùng thuần lương ôn hoà, bản chất lại là tên bệnh kiều trùng sinh, cuối cùng luyện được skill nói lời tình tứ đỉnh cao nhưng giao tiếp cùng chủ nhân vẫn khó khăn quá!

#Chủ_nhân_Pháp_tu_mỗi_ngày_đều_hắc_hoá#

#Mạch_não_không_giống_nhau_thì_yêu_đương_thế_nào?#

#Nhật_ký_những_năm_bị_Pháp_tu_nuôi_nhốt#

Thiết lập của hệ thống tu chân: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hoá Thần – Đại Thừa – Độ Kiếp – Tán Tiên – Phi Thăng. Trong đó kỳ Trúc Cơ chia thành ba tầng, cấp thượng – trung – hạ phẩm; Kim Đan chia thành chín tầng, cấp thượng – trung – hạ phẩm; Nguyên Anh chia thành ba tầng, thượng – trung – hạ phẩm.

Vai chính: Đường Tam Dương, Kiều Kinh Vũ (Kiều Tranh). | Vai phụ: rất nhiều.

[1]Bệnh kiều: bệnh độc chiếm, mong muốn giữ lấy một cái gì đó vô cùng lớn, có thể có những hành vi cực đoan hay quá khích để bày tỏ sự yêu thích.

Bình luận truyện

số mơ lô đề Sơ đồ trang web

1234