kèo thẻ phạt

Thông tin truyện

kèo thẻ phạt - Vô Thường

kèo thẻ phạt - Vô Thường

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.8/10từ498lượt
Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!

Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!

Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.

Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!

Danh sách chương

Bình luận truyện

kèo thẻ phạt Sơ đồ trang web

1234